[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.20
  

  
ประวัติการทำงาน  
 

 

  ประวัติการทำงาน    

 

        ปี พ.ศ.       

                     ตำแหน่ง สถานประกอบการ            

2541

    Teacher Assistance(TA)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2542

    อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา สาขาอนุสาวรีย์ฯ

2544

    อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายอบรมสัมมนา โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

2547

    ผู้จัดการแผนกพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

2551

    ผู้จัดการแผนกอบรมสัมมนา โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา
ปัจจุบัน     ผู้จัดการฝ่ายวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

  

70/3 หมู่ 3 สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โทร . 0-94562-4442
อีเมล์ : t_phitsanu@hotmail.com Line ID : 0816269097 Facebook : https://www.facebook.com/t.phitsanu